کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 2060   |   تاریخ درج: Friday, April 13, 2012   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

تولید کننده رادیاتور آب

در سال 1391 شرکت صبافرین موفق به ساخت رادیاتور آب ماشین های دامپ تراک برای اولین بار در ایران گردید.


Share نسخه مخصوص چاپ